Javna ustanova

Agencija za upravljanje Starogradskim poljem

Agencija

Javna ustanova Agencija za upravljanje Starogradskim poljem je ustanova čiji je cilj očuvanje, unapređenje i turističko vrednovanje Starogradskog polja, koje je 2008. ušlo pod zaštitu UNESCO- ve kulturne baštine. 

Nakon upisa Starogradskog polja na Listu svjetske baštine stvorio se prostor i potreba za osnutak ove Agencije čiji je primarni zadatak usmjeriti različite interese (poljoprivrednika, vlasnika zemljišta, poduzetnika, arheologa, konzervatora, prostornih planera i lokalne zajednice) zajedničkom cilju – revitalizaciji i održivom razvoju Starogradskog polja.

Lokaliteti

Hum – Sv. Vid

Informcije o dostupnim lokalitetima Starogradskog polja

Program razgledavanja

Staroga Grada, Starogradskog polja i okolnih lokaliteta

Kostimirano vođenje po Starom Gradu / šetnja kroz drveni Faros

Stari Faros Grad (Old City of Pharos) Tour

Trg Škor – Arheološki lokalitet Faros – Muzejska zbirka dominikanskog samostana – Tvrdalj Petra Hektorovića – Renesansni sklop „Biskupija

0 +

Posjetitelja

0

Lokalteta

0 godina

postojanja naselja

Interaktivni

sadržaji

Markica Plodovi polja

Proizvođači

u Starogradskom polju

Polje je kroz 2400 godina dugu povijest bilo “trbuh otoka Hvara”. U antici mediteranska trijada (maslina, vinova loza i pšenica) čine okosnicu prehrane ali i gospodarstva grčkog Farosa. Tako je to bilo kroz tisućljeća na otoku. U 20. st. dobili smo još agrume i ljekovito bilje. Sve je to bilo nešto što se lijepo nadopunilo i plasiralo kroz turistički razvoj otoka Hvara. Kako su koncem 90-ih godina propale mnoge otočke zadruge, tako su se počeli uzdizati mali hvarski vinari koji su počeli praviti kvalitetna vina. Naravno tu još imamo i proizvođače lavande te u novije vrijeme i sve više medaljom ovjenčanih uljara. Sve njih trebalo bi okupiti kroz jedan jedinstveni i prepoznatljivi brend a to su “PLODOVI POLJA”