Modularna mreža

Slika: Stvaranje baze podataka
o parcelaciji na osnovu starijih
i novih dokumenata.
(Kliknite na sliku za veći prikaz.)

Na zračnim snimcima i na katastarskim kartama, uočljivo je da najjače međe s visokim terasama, i što je posebno važno, mreža putova u polju, okružuju područja veličine oko 180×900 m, kakva god da je podjela na čestice unutar tih područja. To su osnovne modularne jedinice grčke parcelacije Starogradskog polja.

Veličina tih jedinica može se lako izraziti u grčkom mjernom sustavu: 180 m je dužina grčkog stadiona, koji je po toj mjeri – stadiju od  600 stopa i dobio ime. Dulja strana jedinice od  900 m sadrži 5 stadija. Uz neka odstupanja koja traže da se posebno obrazlože, cijelo Starogradsko polje prekriveno je takvim jedinicama parcelacije.

Mjernom analizom mogućno je pokazati, da su putovi između modularnih jedinica mjereni posebice (vidi metrologija), i to u prosječnoj širini 10 stopa (oko 3 m). Pošto grčku geodetsku terminologiju ne znamo, možemo se poslužiti rimskom koja nam je sačuvana u priručnicima iz carskog doba: takvo rešenje rimski geodete (gromatiki, agrimenzori) nazivali su „limitum modus exceptus”, pri čemu je „limes” pristupni put na međi posjeda, a „modus” širina (puta), u tom slučaju izuzeta (exceptus) iz mjere posjeda.

Druga mogućnost je opisana kao „limitum modus modo adsignationis cessit”, što bi značilo, da su posjedi mjereni tako da graniče neposredno jedan na drugoga, a vlasnici moraju onda omogućiti pristup parcelama putovima po rubnom pojasu svojih posjeda.

Načini mjerenja parcela prema rimskim zapisima: „limitum modus exceptus“ i „limitum modus modo adsignationis cessit“

 

Podijeli

Zadnje objave
O nama