Adriatic Islands Project 1993-1997

Projekt Jadranski otoci (PJO) počeo je s radom 1993. godine, nakon jednodnevnog posjeta (25. 08. 1992.) otoku Palagruži, smještenom u samom središtu Jadranskog mora.

Taj posjet dogodio se u ratnom vihoru koji je harao Hrvatskom, kada iz objektivnih razloga inozemne kolege iz Engleske i Kanade nisu mogli doći na predviđena iskopavanja u Starom Gradu. Od svih predviđenih došao je samo  dr. sc. Vincent Gaffney, dugogodišnji suradnik na projektu „Hvar – arheologija mediteranskog predjela” koji je upravo te godine uspješno obranio  doktorsku disertaciju na Sveučilištu u Redingu u Engleskoj, na temu „Aspects of the archaeology of Hvar”.

Nakon iskopavanja u Starom Gradu organizirali smo spomenuti posjet Palagruži.  To je bilo presudno, jer se pokazalo da arheološki nalazi na Palagruži bacaju posve novo svjetlo na razumijevanje veza, trgovine i kontakata naših otoka sa svijetom Mediterana od neolitskog razdoblja pa sve do ranog srednjeg vijeka. Pored Hvara, istraživanja su se proširila na susjedne otoke, Brač. Šoltu, Vis, Biševo, Svetac i, naravno, Palagružu.  Na kraju terenskog rada na ovim otocima započelo se s objavljivanjem postignutih rezultata. Prva knjiga PJO objavljena je u Oxfordu  1997. godine i to dvojezično. Nosi naslov “Archaeological Heritage of the Island of Hvar, Croatia / Arheološka baština otoka Hvara, Hrvatska”. U toj knjizi opisano je preko 140 arheoloških nalazišta u Starogradskom polju i u nepostrednoj okollci.

 

Podijeli

Zadnje objave
O nama