Istraživanja

Najstariji spomen o starinama u Starogradskom polju nalazimo u Hvarskom statutu iz 1331.godine. Polje se u srednjem vijeku zvalo Polje Svetog Stjepana (Campus Sancti Stefani), po zaštitniku otoka Hvara i biskupije, odnosno Hvarske komune (Brač, Vis, Biševo, Palagruža).

U četvrtoj knjizi Statuta navedene su granice Polja i putevi koji ga presijecaju. Često se putovi spominju kao stari (per viam veteram), zatim se spominju stari zidovi (ad murros veteris) ili pak gomile: npr. Crna gomila, Dragojeva gomila, Didina gomila, Vela gomila. Sigurno će biti da su navedeni putevi, zidovi i gomile pojave znatno starije od nastanka Statuta i da se najvjerojatnije odnose na arheološka nalazišta. Među toponimima koji se spominju u Statutu nalazimo i one gdje su otkriveni arheološki nalazi: npr. Kupinovik, Lug, Dračevica, Rašnik, Moča, Carevo polje, itd.

Podijeli

Zadnje objave
O nama