Konzervatorska podloga

Ulaganjem od 2 milijuna kuna, koje smo osigurali putem programa EU Fondova i u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom, stvorili smo podlogu u obliku Integriranog programa Starogradskog polja, a onda zajednički s Ministarstvom kulture i Konzervatorskim odjelom i Konzervatorsku podlogu kulturnog krajolika Starogradsko polje. Odredbe konzervatorske podloge uvrštene su u Prostorni plan Grada Staroga. Sve su to bile nužne i temeljne pretpostavke kojima smo napokon osigurali revitalizaciju našeg Polja i njegov ‘novi život’.