JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Agencije za upravljanje SG poljem

05.11.2010
Klasa: službeno/2010.
Urbroj: 2128-03-10-1 od 2. XI. 2010. (2175)

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 28. Statuta javne ustanove Agencije za upravljanje Starogradskim poljem (Službeni glasnik Grada Staroga Grada broj 6/09 i Službeni glasnik Općine Jelsa broj 3/09), Upravno vijeće javne ustanove Agencije za upravljanje Starogradskim poljem na temelju Odluke od 29. listopada 2010. raspisuje i objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Agencije za upravljanje Starogradskim poljem

Stručni uvjeti:

– završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički stručni studij
– visoka stručna sprema stečena sukladno propisima prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07)
– rukovodeće iskustvo
– najmanje 5 godina radnog iskustva u struci
– aktivno poznavanje engleskog jezika.

Ravnatelj se imenuje na mandatno razdoblje od 4 godine, a ista osoba može se ponovno imenovati.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– preslik osobne iskaznice
– dokaz o hrvatskom državljanstvu – ovjeren preslik domovnice
– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do dana podnošenja prijave
– dokaz o završenom sveučilišnom diplomskom studiju ili diplomskom specijalističkom stručnom studiju ili stečenoj visokoj stručnoj spremi
– dokaz o radnom iskustvu u struci – preslik radne knjižice.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se poštom – preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Stari Grad, Novo riva 3, 21 460 Stari Grad, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja Agencije«, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O imenovanju kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Javna ustanova
Agencija za upravljanje Starogradskim poljem
Stari Grad

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama – Oglasne stranice, broj 123/10 i u dnevnom listu Slobodne Dalmacija dana 4. studenog 2010. godine, te i na web stranici www.stari-grad.hr, dana  5. studenog 2010. godine.

 

Podijeli

Zadnje objave
O nama