Multimedija

Ponekad slika govori više od riječi. Donosimo vam malu foto / video -šetnju Poljem i povijesnim lokalitetima Farosa. Nadamo se da će vas ona potaknuti na upoznavanje s mnogim vrijednim i zanimljivim činjenicama, zainteresirati vas da saznate više o Starogradskom polju i upoznate naš rad, a posebno naš grad, kulturno-povijesno središte otoka Hvara. 

video

e-book