Projekt B.A.R.C.A. nell’ Adrias Kolpos 2008

Na poticaj Lorenza Bracessija, uvaženog povjesničara grčkog razdoblja, osobito onog na Jadranu, uključili smo se 2006. godine u izradu projekta “B.A.R.C.A. nell’ Adrias Kolpos” kojeg je on prijavio kod Europske unije. Projekt je odobren koncem 2007. godine, a ova web stranica jedan je od rezultata tog  velikog projekta.

Kako u dosadašnjem radu kojeg smo započeli davne 1982. godine nismo uspijevali namaknuti dovoljno sredstava da bi kompletirali zamišljeni koncept, potpora koju smo dobili od projekta B.A.R.C.A. bila je dovoljna da osigura realizaciju  slijedećeg:

1.  Stvaranje digitalne baze podataka o Starogradskom polju: ranija arheološka istraživanja (terenski pregledi i iskopavanja, foto i tehnička dokumentacija), katastarske karte (stare i nove), karte iz starijih publikacija,  avio, satelitski i ortofoto snimci (stari i novi), pedološke, geološke i slične karte. Ta baza podataka sada broji ukupno više od 100 GB memorije, zbog čega se može reči da je to najsveobuhvatnija baza podataka nekog arheološkog predjela u Hrvatskoj, ako ne i šire!

2.  Dopuna postojećeg video filma o Starogradskom polju koji ima za cilj da na moderan, virtualan način široj publici popularno prezentira rezultate do kojih smo došli.

3.  Izrada, zasad samo na hrvatskom, Home page projekta STAROGRADSKO POLJE, gdje također prezentiramo postignute rezultate na jedan interaktivan način i gdje posjetitelje naše web stranice pozivamo da se aktivno uključe.

4.  Izrada panoa  s osnovnim podacima o našem projektu, koji će stalno biti prezentirani u Muzeju Staroga Grada.

Naravno, ovim naš projekt nije okončan, već držimo da su tek sada stvoreni uvjeti za početak sistematskog rada na istraživanju i obradi bogate i visoko vrijedne kulturne baštine ovog dijela otoka Hvara, nedavno zaštićenog od strane UNESCOa.

 

Podijeli

Zadnje objave
O nama