Prapovijest

Na prostoru Starogradskog polja zabilježeni su nalazi još iz neolitskog razdoblja (oko 6000 – 3000 god. pr. Kr.). Radi se uglavnom o sporadičnim nalazima kamenih sjekira, batova i kremenih nožića koji su nađeni kod lokve Dračevica, u Vrbanju i u samom Starom Gradu.

Ti nalazi jasno govore da je Starogradsko polje postalo privlačno za naseljavanje kad su ljudi prešli sa sakupljačko-lovačkog načina privređivanja na zemljoradnju, i na stalna naselja pod vedrim nebom. U to doba počinje i prva proizvodnja keramičkih posuda za kuhanje i spremanja hrane. Takvi nalazi zasad nisu otkrivenu u Starogradskom polju, ali to ne znači da ih nema. Keramički nalazi otkriveni po raznim špiljama na otoku Hvaru (Markova, Babina, Smokova, Grapčeva i druge) pa će se oni svakako otkriti u polju kada se obave iskopavanja na pojedinim mjestima.

Neolitska kamena oruđa sa Dračevice u Starogradskom polju izložene u dominikanskom samostanu u Starom Gradu (ljevo). Kremene alatke iz Dračevog dolca blizu Sviraća.

Podijeli

Zadnje objave
O nama