Gradina na brdu Brigi

Na oko 500 m istočnije od gradine na Glavici, na južnoj padini brda Brigi, oko 60 m nad morem, nalazi se manja zaravan na kojoj su 1984. godine otkriveni tragovi polukružnog suhozida, u čijoj blizini su nađeni ulomci pretpovijesne i antičke keramike. Nađeni ulomak posude s tunelastom ručkom ukazuje na brončano doba. No cijeli prostor je vremenom doživio velike promjene, pa je teško utvrditi kakvo je nalazište u pitanju bez dodatnih istraživanja.

Gradina na brdu Brigi

Podijeli

Zadnje objave
O nama