Projekt Hvar – arheologija mediteranskog predjela 1987-1989

Projekt predstavlja nastavak istraživanja 1982.-1986., s tim što je kao partner nastupilo Sveučilište u Bradfordu (Odjel arheoloških znanosti – John Bintliff), a uključili su se i drugi specijalisti iz Velike Britanije (John Hayes) i Kanade (Tim Kaiser).

Primijenjeni su metodi sustavnog površinskog pretraživanja, kakve je John Bintliff prije toga razvio u Grčkoj (Boeotia Project), pa je istražen znatan dio u središtu polja i niz nalazišta, i to ne samo antičkih, u polju i u zapadnom dijelu otoka, uključujući Forticu u Hvaru i ruševine renesansne vile u Brusju.

Prednost takvog pretraživanja je u mogućnosti kvantifikacije površinskih nalaza u prostoru, prije svega keramike, pa time i sigurnog određivanja nalazišta i njihovih granica. Druga prednost je u tome da se takvim pristupom sakupi dovoljna količina nalaza, koji onda omogućuju sigurno vremensko (kronološko) i funkcionalno određivanje nalazišta. Cilj međutim nije samo traženje i određivanje nalazišta, već razumijevanje predjela i njegova djelovanja i upotrebe u dugom trajanju, pa se sustavno promatra i prirodni okoliš i njegove transformacije u kulturni krajolik, te njegove promjene u raznim razdobljima.

Projekt je trajao tri godine i prekinut je zbog zabrinjavajućeg pogoršanja stanja u tadašnjoj državi. Njegovi rezultati još uvijek nisu u cjelini iscrpljeni, a primijenjena metoda aktualna je i danas, i može se upotrijebiti pri nastavku istraživanja.

Podijeli

Zadnje objave
O nama