LOKVA DRAČEVICA

Dračevica je lokva u Starogradskom polju. Krajem 19.st. u njenoj okolici pronađeno je kameno neolitsko oruđe i oružje koje se danas čuva u Muzejskoj zbirci dominikanskog samostana. To je i jedino posvjedočeno neolitsko naselje na otvorenom na otoku Hvaru. Mjesto je stoljećima služio za ispašu stoke  pošto lokva nikada ne presuši. U antičko vrijeme uokolo nastaju antičke vile rustike: Mirak, Stagnjica, Orišac. Dok u 19 st. imamo nastanak dva pastirska naselja Rašnik i Maslinovik. Danas je lokva prirodni fenomen polja koje je i stanište brojnih vrsta ptica.

Podijeli

Zadnje objave
O nama